Ikke slipp barna på ungdomstrinnet.

Mange foreldre slutter å følge opp barnas skolegang når de begynner på ungdomsskolen. Sik bør det ikke være.

Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen (FUG) har i høst startet en kampanje for å bevisstgjøre foresatte på ungdomsskoletrinnet om viktigheten av å fortsette å engasjere seg i sine barns skolearbeid.

Forskning viser også at mange foreldre tar et skritt tilbake når barnet tar skrittet opp i ungdomstrinnet.  Mange foreldre føler det er mye nytt å forholde seg til. Det faglige nivået er høyere. Men dette bør ikke stoppe foreldrene fra å være en viktig motivasjonsfaktor.

 - Mange foreldre undervurderer seg selv. De tenker at de ikke har noe å bidra med fordi de for eksempel ikke er gode i matematikk. Men de kan bidra til positive holdninger og de kan følge opp ungene sine, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbeth Rugtvedt.

- Jeg håper er at foreldre sitter med en opplevelse av at "jeg er viktig, jeg kan gjøre en forskjell". Foreldre har kanskje en ungdom hjemme med hormoner utenpå kroppen. En lærer har 15-20 ungdommer i samme situasjon. Foreldrene må være en støtte for barna sine og for skolemiljøet for at barna skal lykkes, sier Loveleen Brenna, leder i FUG.

Les mer her:
NRK Østlandssendingen [her]
Foreldre må bry seg! (FUG) [her]

Kilder: NRK, FUG, Kunnskapsdepartementet

 
Dette er Foreldrepulsen (R). Artikkelen er produsert for din skole/kommune av infoREGI as.  infoREGI as jobber for et bedre hjem-skole samarbeid. Tjenesten er lisensbasert . (Copyright)
infoREGI as © 2011 | Privacy Policy